Με τη Βίκυ Αδάμου, τη Νία Παππά και τον Σπύρο Καλτσά

Με ερέθισμα τη φιλοσοφική θεωρία προσεγγίζουμε υπαρξιακά θέματα μέσα από την κίνηση, το θέατρο, την ψυχοθεραπεία και τη δυναμική της ομάδας.

Τα σεμινάρια των τριών έχουν ως σκοπό να ενσωματώσουν σε μια κοινή εμπειρία τρεις τρόπους αντίληψης του κόσμου, σώμα, νόηση και ψυχή, που αποτελούν το όλον της ύπαρξής μας. Τρεις άνθρωποι που προέρχονται από τους χώρους του θεάτρου, της φιλοσοφίας και της ψυχοθεραπείας συντονίζουν την ομάδα δίνοντας διαφορετικά ερεθίσματα, εναλλάσσοντας το ρόλο του συντονιστή και του συμμετέχοντα στην όλη διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται όλοι να μάθουν από όλους και να συνδεθούμε με τον εαυτό μας και την ομάδα.

Ο συνδυασμός τριών κατευθύνσεων σε μια κοινή πορεία απευθύνεται στις 3 πηγές στήριξης και δυνατότητας του κάθε ανθρώπου, πνεύμα, σώμα, ψυχή. Δημιουργείται ένας χώρος μάθησης, πειραματισμού και προσωπικής επίγνωσης, όπου κάθε συντονιστής γίνεται και συμμετέχων, εναλλάσσοντας τους ρόλους του δασκάλου και του μαθητή. Οι συμμετέχοντες, μέσα από μια ατομική και συλλογική διαδικασία, έρχονται σε επαφή με έννοιες γνωστές ή άγνωστες με τις οποίες πειραματίζονται κινητικά και συνειδητοποιούν το νόημα που μπορεί να έχουν αυτές οι έννοιες στη ζωή τους.

Ωφέλη:

  • Γνώση φιλοσοφίας
  • Αυτογνωσία και προσωπική εξέλιξη
  • Ολιστική ενδυνάμωση-σώμα, πνεύμα, ψυχή
  • Ενθάρρυνση δημιουργικότητας
  • Σύνδεση με την ομάδα

Φέτος τα «Σεμινάρια των Τριών» πραγματοποιούν ένα κύκλο τεσσάρων σεμιναρίων εξετάζοντας κάθε φορά την θεωρία ενός διαφορετικού φιλοσόφου! 

 

1o Σεμινάριο: Judith Butler στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2017

Κατασκευάζοντας το φύλο: Γλώσσα, επιτελεστικότητα και έμφυλη ταυτότητα

Στο σεμινάριο εξετάζουμε την προβληματική της κατασκευής του φύλου στη σκέψη της αμερικανίδας φιλοσόφου Judith Butler. Σύμφωνα με τη θεωρία της επιτελεστικότητας (performativity), η γλώσσα δεν είναι μόνο επικοινωνία, αλλά και πράξη. Μέσω της γλώσσας επιτελούμε πράξεις οι οποίες δεν είναι ουδέτερες, αλλά έχουν ως αποτέλεσμα την κατασκευή της κοινωνικής και πολιτισμικής πραγματικότητας. Με αφετηρία τη σχέση γλώσσας και επιτελεστικότητας, η Butler προβαίνει στη διάκριση βιολογικού φύλου (sex) και κοινωνικού φύλου (gender) υποστηρίζοντας την άποψη ότι το «φύλο» δεν συνιστά μια φυσική πραγματικότητα, αλλά πρέπει να κατανοηθεί μέσα από την έννοια της έμφυλης ταυτότητας. Σύμφωνα με αυτήν την οπτική, το φύλο δεν αποτελεί ένα απόλυτο βιολογικό δεδομένο, αλλά κατασκευάζεται κοινωνικά μέσα από την «επιτέλεση» (performance) συγκεκριμένων γλωσσικών ή μη πράξεων, πολιτισμικών πρακτικών και κοινωνικών ρόλων.

 

2o Σεμινάριο: Giorgio Agamben στις 13 και 14 Ιανουαρίου 2018

«Homo sacer»: πολιτική εξουσία και γυμνή ζωή στη σκέψη του Agamben

Στο σεμινάριο θα εξεταστεί η σχέση μεταξύ εξουσίας, πολιτικής και «γυμνής ζωής» στη σκέψη του ιταλού φιλοσόφου Giorgio Agamben. Με αφετηρία την έννοια του Homo sacer («Ιερός άνθρωπος») στο αρχαίο ρωμαϊκό δίκαιο, ο Agamben δείχνει ότι, στην πορεία του δυτικού πολιτισμού, κάθε κυρίαρχη εξουσία θεμελιώνεται στον αποκλεισμό ανθρώπων από την πολιτική κοινωνία. «Γυμνή ζωή» είναι η ζωή του «ιερού ανθρώπου», η ζωή που έχει απολέσει την ανθρώπινη υπόστασή της μέσα από τον αποκλεισμό από την κοινωνία των ανθρώπων. Κάθε κοινωνία χρειάζεται και δημιουργεί τους δικούς της «ιερούς ανθρώπους» προκειμένου να θεμελιωθεί ως μια πολιτικά οργανωμένη κοινότητα. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η νοητική επεξεργασία, αλλά και η βιωματική και ψυχοσυναισθηματική προσέγγιση της εμπειρίας του αποκλεισμού.

 

3o Σεμινάριο:  Jean-Paul Sartre στις  14 και 15 Απριλίου 2018

«Η ύπαρξη προηγείται της ουσίας»: Ύπαρξη και ευθύνη στη σκέψη του Sartre

Στο σεμινάριο εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ ύπαρξης και ευθύνης στη σκέψη του γάλλου φιλοσόφου Jean-Paul Sartre. Τι είναι η ύπαρξη; Στο ερώτημα αυτό προσπαθεί να απαντήσει η φιλοσοφία του Sartre, σύμφωνα με τον οποίο η «ύπαρξη προηγείται της ουσίας». Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος «έρχεται» στον κόσμο χωρίς να είναι δεσμευμένος από προκαθορισμένους σκοπούς ή αξίες και σχέδια ζωής παγιωμένα εκ των προτέρων. Ο άνθρωπος είναι απόλυτα ελεύθερος. Ο άνθρωπος είναι αυτό που είναι, επειδή δημιουργεί τον εαυτό του στο όνομα της ελευθερίας. Πιο συγκεκριμένα, ο άνθρωπος δημιουργεί και «εκλέγει» το σχέδιο ζωής του, το οποίο αγκαλιάζει την ανθρωπότητα στο σύνολό της. Αυτό σημαίνει ότι, όντας ελεύθερος, ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από την απόλυτη ευθύνη τόσο απέναντι στην ύπαρξή του όσο και απέναντι σε όλους τους άλλους ανθρώπους. Για τον Sartre, ο άνθρωπος είναι εκλογή και ελευθερία, δηλαδή ευθύνη. Γι’ αυτό και ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός.

 

4o Σεμινάριο: Søren Kierkegaard και Albert Camus στις  2 και 3 Μαΐου 2018

Ύπαρξη, απελπισία και η εμπειρία του παράλογου

Στο σεμινάριο εξετάζουμε τη σχέση ύπαρξης και απελπισίας στη σκέψη του δανού φιλοσόφου Søren Kierkegaard και του γάλλου συγγραφέα και φιλοσόφου Albert Camus. Σύμφωνα με τον Kierkegaard, η ύπαρξη χαρακτηρίζεται από την «υπαρξιακή αγωνία» μπροστά στην απόφαση και στην εμπειρία της ελευθερίας. Η στιγμή της απόφασης χαρακτηρίζεται από το «τρέμουλο» της απόφασης μπροστά στην ελευθερία, η οποία αναιρεί κάθε σχέση με τη λογική. Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξετάσουμε την έννοια της απόφασης στον Kierkegaard σε συσχετισμό με τα τρία στάδια της ύπαρξης (αισθητική, ηθική και θρησκευτική). Στον Camus, η εμπειρία του παραλόγου αναφέρεται στην ανθρώπινη ύπαρξη, η οποία βρίσκεται δεσμευμένη ανάμεσα στην προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήσει τον σκοπό της ύπαρξής του και την παράλογη σιωπή του κόσμου. Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξετάσουμε την έννοια του παράλογου σε συσχετισμό με την έννοια της εξέγερσης στη σκέψη και στο έργο του Camus.


Λίγα λόγια για τους Εισηγητές:

Βίκυ Aδάμου

Η Βίκυ Aδάμου είναι ηθοποιός, performer και σκηνοθέτης. Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Αθηνών του Γιώργου Θεοδοσιάδη και της σχολής Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών ‘Βακαλό’. Έχει παρακολουθήσει σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων Κίνησης, Αυτοσχεδιασμού, Experiential Listening, Devised Theatre, Grotowski Αcting, Σκηνογραφίας, καθώς και σεμινάρια ψυχοκοινωνικής εκπαίδευσης σε γονείς. Συνιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του πρώτου Artistic Residency Centre για παραστατικές τέχνες, στην Αθήνα, το Κινητήρας studio. Ως μέλος του Κινητήρα Χοροθέαμα έχει συμμετάσχει σε πολλές παραστάσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχει σκηνοθετήσει παραστάσεις για ενήλικες και παιδιά. Παραδίδει σεμινάρια θεατρικού και κινητικού αυτοσχεδιασμού για ηθοποιούς, ερασιτέχνες και γονείς με παιδιά, με τους οποίους έχουν παρουσιάσει πολλές παραστάσεις στην Αθήνα και την επαρχεία.
Από το 2012 κυκλοφορεί το διαδικτυακό φωτορομάντζο της «Αρ Γιου Σείριους?». Συνεργάζεται με τους «Splish-Splash» του Γιάννη Ο. και έχει υπάρξει μέλος της «Ομάδα δράσις» του Βασίλη Μυριανθόπουλου. Στο παρελθόν έχει δουλέψει με πολλούς σκηνοθέτες σε θέατρο και τηλεόραση. Επίσης δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η Σκηνογραφία, η Ενδυματολογία και η Γραφιστική. Γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα και είναι μητέρα δύο παιδιών.

Εξαρμενία Παππά

H Εξαρμενία Παππά είναι Ψυχολόγος ( απόφοιτος ΕΚΠΑ) και Ψυχοθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια Gestalt (απόφοιτος του Gestalt Foundation Athens). Στην Αγγλία ολοκήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Ψυχική Υγεία (MSc Mental Health Studies, Kings College London) καθώς και σπουδές στον χορό και την κίνηση ( PgCert Gestalt Body Process /Certificate in Performance Studies in Dance, Birkbeck College London). Εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχοθεραπεύτρια, συντονίζει ομάδες και σεμινάρια που συνδυάζουν την κίνηση και την ψυχοθεραπεία Gestalt,ομάδες στήριξης εκπαιδευτικών και σεμινάρια εκπαίδευσης ψυχοθεραπευτών Gestalt.

Σπύρος Καλτσάς

Ο Σπύρος Καλτσάς γεννήθηκε στον Πειραιά το 1978. Σπούδασε φιλοσοφία (Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας) και πολιτικές επιστήμες και κοινωνιολογία (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στη φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο Paris-Sorbonne (Paris IV) το 2011. Έχει δημοσιεύσει άρθρα πάνω στη σύγχρονη φιλοσοφία και την κοινωνική θεωρία και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη σύγχρονη φιλοσοφία, την κοινωνική θεωρία, την Κριτική θεωρία, την πολιτική επιστήμη και τη φιλοσοφία της βιολογίας.

 


INFO

 

-1ο  Σεμινάριο:  Judith Butler

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017: 14.30-20.30
Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017: 12.00-16.00

-2ο  Σεμινάριο: Giorgio Agamben

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018: 14.30-20.30
Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018: 12.00-16.00

-3ο  Σεμιναριο: Jean-Paul Sartre 

Σάββατο, 14 Απριλίου 2018: 14.30-20.30
Κυριακή, 15  Απριλίου 2018: 12.00-16.00

-4ο  Σεμινάριο: Søren Kierkegaard και Albert Camus

Σάββατο, 2 Μαΐου 2018: 14.30-20.30
Κυριακή, 3 Μαΐου 2018: 12.00-16.00

Διάρκεια σεμιναρίου: 10 ώρες

Τιμές Μαθημάτων:

240€ / για τους 4 σεμινάρια

195€ / για τους 3 σεμινάρια

140€ / για τους 2 σεμινάρια

80 €/ για τον 1 σεμινάριο